Международна конференция събира праисторици в Русе

Русенска търговско-индустриална камара организира международна конференция на тема „Праисторическите проучвания в светлината на съвременните открития в Югоизточна Европа". Събитието е по проект 15.2.1.023 Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера” eMS код: ROBG 7, който РТИК изпълнява в качеството си на партньор в сътрудничество с Търговско-промишлена палата- Враца  и CCMP Europroject (гр. Слатина), Румъния. Проектът се финансира по Програмата Interreg V-A Румъния-България.

         Инициативата има за цел да създаде среда за обмен на опит и знания за разрешаване на различни проблеми в областта на културното и историческо наследство в трансграничния регион, предвид новостите в археологическите проучвания и открития. Ще бъдат представени интересни теми и изследвания в сферата на праисторията съгласно програмата

Конференция ще бъде проведена в рамките на два дни – 05 и 06 юни 2017 година

в хотел Дунав Плаза, град Русе.

Участието е безплатно. 

За да заявите участие е необходимо да ни изпратите регистрационен формуляр

*Моля, потвърдете участието си, попълвайки формуляра за участие, като отбележите нужната информация и ни го изпратете на e-mail: info@rcci.bg  не по-късно от 02.06.2017 г. За допълнителни въпроси на тел: 082 825 875 или на посочената електронна поща.

 
Публикувана 26 Май 2017 г. 13:05:39
 Новини

24 Юли 2017
РТИК съдейства в изпълнението на проект Heritage for RO-BG Economy
още...
24 Юли 2017
НАП към русенските фирми- за невнесени суми по ЗКПО ежедневно се начисляват лихви
още...
12 Юли 2017
Дирекция “Бюро по труда”- Русе провежда процедура за кандидатстване на работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица
още...
12 Юли 2017
НАП напомня: завършилите средно образование безработни и неучащи заплащат сами здравните си осигуровки
още...
11 Юли 2017
Изменение на Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“
още...

Още новини