Община Русе представя специално издание на инвестиционния си профил

Вече е онлайн специалното издание "Информационен профил на Община Русе", което има за цел да популяризира градът ни като бързоразвиваща се, конкурентноспособна и атрактивна дестинация за правене на бизнес. Изданието е публикувано на два езика - английски и български, и може да бъде изтеглено от инвестиционния портал на Община Русе - investinruse.com.

Изтъкната е лидерската позиция на град Русе като икономически и индустриален център в региона, както и отличните предпоставки за добро образование, стратегическото географско местоположение, сигурната бизнес среда и динамичния ръст на сектори с висока добавена стойност. 

Местната администрация припомня своя ангажимент за осигуряване на благоприятен инвестиционен и бизнес климат, както и плановете до 2025 г. Русе да се превърне в град на знанието и иновациите, с конкурентноспособна икономика, чието развитие зависи от предприемчивостат, таланта и уменията на неговите жители.

 
Публикувана 22 Август 2018 г. 12:08:50
 Новини

22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...
10 Октомври 2018
Енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране
още...
31 Август 2018
Обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания
още...
23 Август 2018
Експерти от НОИ на България и Германия ще отговарят на пенсионни въпроси на граждани в рамките на българо-германски консултационни дни
още...
05 Юли 2018
НОИ напомня, че от 01.07.2018 влязоха в сила помени в КТ
още...

Още новини