115 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА В РУСЕ

На 15 април 2005 г. се навършват 115 години от създаването на Русенската Търговско-Индустриална Камара — първата българска търговска камара. Основаването става на 15 април 1890 г. в Русе от 33-ма по-видни представители на търговското съсловие в града. За временен председтел на камарата е избран адвоката Христо Иванов-Големия, в близкото минало най-верен съратник на апостола на свободата Васил Левски. Малко по-късно председателското място се заема от изтъкнатия стопански деятел Панайот А. Попов. Това първо камарно сдружение у нас възниква като частна търговска организация, без протекцията на централната държавна администрация, копирайки устройството на английските свободни камари. Почти всички по-изявени русенски търговци и предприемачи стават членове на камарата.

За кратък период от няколко години Първата българска търговска камара в Русе осъществява две изключително важни инициативи за по-нататъшното успешно стопанско развитие на страната. В края на 1890 г. нейните членове създават Първото застрахователно дружество “България”, а през февруари 1895 г. основават най-голямта частна извънстолична финансова институция - Българска търговска банка. Главната заслуга на русенското предприемачество в изграждането на Нова България през тези години се състои не толкова в създаването на комерсиални кантори и фабрични предприятия, а преди всичко в подсказването на новите организационни форми на търговско-индустриалния елит, опирайки се на които, управляващите държавата да могат да насочват по-правилно нейния стопански напредък.

Законово конституираните през пролетта и лятото на 1895 г. търговско-индустриални камари в София, Русе, Пловдив и Варна поставят началото на друга насока в развитието на този вид институции у нас. Централната държавна администрация по законодателен път се явява вече инициатор на организационното консолидиране на търговско-промишленото съсловие. Либералният дух на Първата българска търговска камара е вкаран в ограничителните рамки на държавното регулиране. От този момент нататък държавният контрол над търговско-индустриалните камари все повече се засилва и те се превръщат в завършен френски тип камарни учреждения. Чест прави на създателите на Първата българска търговска камара в Русе, че осъзнават изискванията на историческия момент и без колебание подкрепят учредяването на новата законодателно утвърдена камарна нституция - РТИК.

Старата сграда на РТИК (в момента окражна библиотека)

Старата сграда, построена за Русенската Търговско-Индустриална Камара (в момента библиотека Л. Каравелов)

Навсякъде по света камарните институции стават предвестници на Новото време, на Индустриалната епоха и са тясно свързани с нарастването на търговския обмен между държавите. По друг начин казано, камарите се явяват такива стопански организации, които акумулирайки интелекта на предприемчивите хора за кратко историческо време успяват да очертаят контурите на това, което днес наричаме световен икономически организъм.

Първото сдружение, наречено “камара” се създава в Марсилия през 1768 г. Същата година се основава и Първата британска камара в Ню Йорк, намиращ се тогава в периферията на Британската колониална империя. От тези две камари водят началото си съществуващите днес два главни типа камарни институции: френският - при който държавното начало е ярко изразено и приходите им се осигуряват по законодателен ред и англо-американският тип - напълно либерални организации, неполучаващи никакви субсидии от държавата.

Камарните сдружения във всички части на света независимо, че се различават по организационната си структура и по правно регламентирания статут изпълняват две основни задачи: съвещателна функция по отношение стопанските инициативи на правителствата и защита на интересите на търговско-производителните слоеве от населението.

 
Публикувана 15 Април 2005 г. 14:04:01
 Новини

14 Януари 2019
Процедура "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия" ще бъде представена на 16.01.2019г. в Русе
още...
14 Декември 2018
Бизнес делегация до Намибия, Мозамбик и Кения, 21-26 януари 2019
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...

Още новини