RESTART: Дигитални обучителни инструменти за насърчаване на Индустриална революция 4.0 в ЕС е 2-годишен проект, който е съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС. Той се реализира от 8 организации, представляващи 6 различни държави от ЕС : Испания, България, Гърция, Шотландия, Италия и Малта. Нашата цел е да включим активно индустриалния сектор в промяната на системата за професионално образование и обучение (ПОО), което ще даде възможност индустрията да отговори на търсенето на дигитални умения в съответствие с технологичното и индустриално развитие, които се очаква да имат значително въздействие върху Европейския пазар на труда. По-конкретно проектът RESTART има за цел: - да проучи кои са липсващите основни умения в развиващата се Индустриална революция 4.0 - да промотира инициативи за професионално образование и обучение за дигитални умения - да създаде обучителни курсове за повишаване на знанията и преквалифициране на служители и персонал от индустриалния сектор - да предостави е-лидерски умения, които ще подпомогнат увеличаването на заетостта и възможностите за кариерно развитие - да подпомогне разпознаването на ИКТ и е-лидерски умения на територията на страните от ЕС, като ги приложи към традиционния индустриален сектор посредством употребата на Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET). Повече информация за проекта ще намерите тук: https://restart-project.eu/

Икономика

Управление на активи в Индустрия 4.0

За повечето фирми, успешното управление на активи е и ключ към растежа. Видимо е, че фирмите трябва да работят върху подобряването и управлението на активите си, особено имайки в предвид...


Виж повече

Интегриране на технологии за допълнителен растеж

Четвъртата индустриална революция е вече в ход и променя начина по който продуктите се изработват, използват и поддържат, но не спира до там – тя променя и самите организации....


Виж повече

Работната ръка трябва да се подготви за Индустрия 4.0

След пет години, повече от 1/3 от уменията (35%), които сега възприемаме като значими в работната сфера, ще са се променили. До 2020г. Четвъртата Индустриална Революция ще ни е предоставила...


Виж повече
Новини

22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...
10 Октомври 2018
Енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране
още...
31 Август 2018
Обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания
още...
23 Август 2018
Експерти от НОИ на България и Германия ще отговарят на пенсионни въпроси на граждани в рамките на българо-германски консултационни дни
още...
05 Юли 2018
НОИ напомня, че от 01.07.2018 влязоха в сила помени в КТ
още...

Още новини