Енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране

ЕЕ & ВЕ, Smart Cities и Save the Planet са единствените международни събития в България във формат 'изложение - конференция' с фокус: устойчива енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране, ресурсна ефективност. Изявата се организира от Виа Експо от 16-ти до 18-ти април 2019 г. в София. Целта й е да създаде най-добрата бизнес среда за представяне на рентабилни и екологични решения, за обмяна на опит. ЕЕ & ВЕ, Smart Cities и Save the Planet открояват перспективните пазарни ниши и предоставят възможност на водещи фирми да създадат ползотворни контакти с нови дистрибутори и клиенти.

До 1-ви ноември: отстъпка от цената на щанда и допълнителни рекламни опции

Профил на изложителите:

ЕЕ & ВЕ: енергийно ефективни решения в индустрията и строителството; био-, соларна, вятърна, хидроенергия, енергия от отпадъци, съхраняване на енергия, енергиен мениджмънт, интелигентни мрежи и др.

Smart Cities: информационни системи за управление в сградите, устойчива градска мобилност и околна среда, ИКТ за интелигентни градове - облачни услуги, ГИС, IoT, връзка машина с машина (M2M) и др.

Save the Planet: събиране, третиране, рециклиране, оползотворяване на отпадъци, рекултивиране на замърсени почви, услуги, ресурсен мениджмънт и др. 

Профил на посетителите: инвеститори; мениджъри, специалисти от различни сектори на индустрията; представители на общини, институции и браншови асоциации

Теми в конференциите: Финансиране на устойчиви проекти, Добри практики, Кръгова икономика

Брошура EE & ВЕ, Smart Cities   Брошура Save the Planet    Статистика

Организатор: www.viaexpo.com

 
Публикувана: 10 Октомври 2018 г. 9:10:17
 Новини

28 Ноември 2018
НАП актуализира платформата за подписване на документи и данни по ЗДДС
още...
27 Ноември 2018
Информационна среща по процедура "Подобряване на производствения капацитет на МСП"
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...

Още новини