Доставка на стандарти, нормали, европейски директиви и други стандартизационни документи

Печат
  Описание  
 
Доставка (по заявка на фирмите) на стандарти, нормали, европейски директиви и други стандартизационни документи както и разнообразни нормативни документи, свързани с изискванията на Европейското законодателство към стоките и услугите, предназначени за Единния пазар.
 
 
 

Отговорник
 
Име Милен Добрев
Длъжност Изпълнителен Директор
Email mdobrev@rcci.bg