Представители на посолството на Пакистан се запознаха с възможностите за икономическо сътрудничество в Русе и региона
Дата: 22.05.2020
Aa

Свържете се с нас