Посланикът на Ирландия се запозна с икономическите и бизнес перспективи в Русе
Автор: Николай Цолев
Дата: 23.06.2020
Aa

Свържете се с нас