Стартира схемата "Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания"
Дата: 17.08.2020
Aa

Свържете се с нас