Здравната вноска за безработните става 26 лв. месечно
Дата: 26.01.2021
Aa
Промяната е свързана с увеличението на минималния осигурителен доход от началото на тази година, който вече е 650 лв.

Свържете се с нас