Проучване на необходимостта от придобиване на дигитални компетенции и възможности за развитие на селски туризъм сред възрастното население
Дата: 04.02.2021
Aa

Свържете се с нас