Startup Europe Week Русе 2021 
Дата: 29.09.2021
Aa
На 14-ти октомври Русе ще е част от Европейска седмица на стартиращите предприятия - Startup Europe Week. 

Свържете се с нас