Представители на РТИК се запознаха с френската бизнес иновационна екосистема по време на посещение във Франция
Дата: 03.11.2021
Aa

Свържете се с нас