"Арбитражът в услуга на бизнеса" - предстоящ семинар на АС при БТПП
Дата: 12.01.2022
Aa
По инциатива на Търговско-промишлена палата - Добрич, Арбитражният съд при БТПП организира семинар с лектор г-жа Ружа Иванова - заместник председател на АС при БТПП.

Свържете се с нас