Половин милион души ще бъдат обучавани на дигитални умения
Дата: 17.01.2022
Aa
България е сред европейските страни със сериозен недостиг на уменията на работната сила. Тази оценка отразява проблемите с придобиване на практически знания от професионалното и висшето образование, липсата на разпространени дигитални умения и ниския обхват на квалификацията и преквалификацията.

Свържете се с нас