Консултантското бюро по колективно трудово договаряне в подкрепа на бизнеса при БТПП
Дата: 22.03.2022
Aa
Българската търговско-промишлена палата (БТПП) винаги е отделяла особено внимание на индустриалните отношения, чрез предоставяне на консултации и участия на експерти в този процес.

Свържете се с нас