Конференция „Иновации и растеж: Русе“ предостави възможности за по-тясно сътрудничество между бизнеса и държавните институции
Дата: 15.04.2022
Aa

Свържете се с нас