Стартира финансовата подкрепа за работодатели и безработни лица
Дата: 10.05.2022
Aa
Агенцията по заетостта стартира от 9 май прием на заявки от работодатели, които желаят да получат финансова подкрепа при наемането на безработни лица от определени уязвими групи на пазара на труда съгласно Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).

Свържете се с нас