Международен инвестиционен форум, 18.05.2022г., Гр. Русе
Дата: 12.05.2022
Aa
Международен инвестиционен форум ще се проведе в гр. Русе на 18.05.2022г. Събитието, организарано Русенска търговско-индустриална камара, е част от дейностите по проект „Gazelle - Стимулиране развитието на иновативни МСП с висок потенциал“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-B Балкани-Средиземно море. 

Свържете се с нас