РТИК организира обучителен семинар на тема "Здравословни и безопасни условия на труд"
Дата: 20.06.2019
Aa
На 27 и 28 юни 2019г. ще се проведе обучение по ЗБУТ в конферентната зала на хотел Дунав Плаза.

Свържете се с нас