Срещи в 7 града от страната „Резултати от представянето на България в Програма „Хоризонт 2020“
Дата: 01.08.2019
Aa
Дирекция „Наука“ в Министерство на образованието и науката отправя покана за участие в среща „Резултати от представянето на България в Програма „Хоризонт 2020“ и основна рамка на Програма „Хоризонт Европа“ за периода 2021-2027 г.“

Свържете се с нас