Практически семинар на тема: "Длъжностно лице по защита на данните в действие"
Дата: 05.08.2019
Aa
Българската търговско-промишлена палата и Асоциацията за защита на личните данни организират практически семинар на тема: „Длъжностно лице по защита на данните в действие“

Свържете се с нас