Актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучение
Дата: 26.08.2019
Aa
Националната агенция за професионално образование и обучение публикува въпросници по области на образование с цел актуализиране на професиите

Свържете се с нас