Търговско-промишлена Палата Враца завърши успешно проект „Дигитализация – Стратегическо ръководство за дигитализация на МСП“
Дата: 14.01.2020
Aa
Търговско-промишлена Палата Враца информира за успешното финализиране на проект „Дигитализация – Стратегическо ръководство за дигитализация на МСП“ по програма Еразъм+, по който регионалната палата е партньор.

Свържете се с нас