Актуални срокове за деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение
Автор: Милен Добрев
Дата: 03.04.2020
Aa
Промени, свързани с данъчно-осигурителните изисквания и публикуване на финансови отчети в периода на извънредното положение.

Свържете се с нас