Предизвикателства и възможности за растеж на регионалните бизнес
Дата: 01.04.2019
Aa
Българска търговско-промишлена палата и Русенска търговско-индустриална камара организират бизнес-форум на 15 април 2019 г.

Свържете се с нас