Трудова борса в РУ "Ангел Кънчев" ще събере работодатели и търсещи работа
Начало: 30 октомври 2018, 09:30
Местоположение: 35
Aa
Бизнес иновационен център Инобридж, Русенска Търговско-индустриална камара, чрез любезното съдействие на Център за кариерно развитие при РУ“А.Кънчев“ организират Трудова борса

Свържете се с нас