Русенска търговско-индустриална камара организира финално събитие по проект COL-CREATION
Начало: 28 април 2021, 10:30
Местоположение: Заседателна зала, РТИК
Aa

Свържете се с нас