Покана за участие в семинар „Кръговата икономика – предизвикателства и възможности“, гр. Русе
Начало: 12 май 2022, 10:00
Местоположение: х-л Дунав Плаза
Aa
Семинарът ще се проведе на 12 май 2022 г. в х-л Дунав Плаза в рамките на проекта „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE STARSEED), финансиран по Програма LIFE на ЕС. Обученията, които се организират в рамките на проекта, целят да се подпомогне подготовката на бизнеса за трансформацията към кръговата икономика. Бенефициент по проекта е Клуб „Икономика 2000“ – неправителствена организация в обществена полза.

Свържете се с нас