• Начало
  • Членство
  • Предимства за членовете
Aa

Членството в РТИК е инвестиция във вашия бизнес, вашето име и средата, в която вашият бизнес работи. Като водещ посредник на бизнеса в гр. Русе, РТИК работи всеки ден към създаването и поддържането на жизнена, иновативна и успешна икономика.

Русенската Търговско - Индустриална Камара е независима, доброволна обществена организация (сдружение с нестопанска цел), създадена за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове. Основната ни цел е развитие и защита на стопанските интереси на нашите членове, както и съдействието за европейската и международна интеграция на региона и страната. 

Членството в РТИК е на доброволен принцип. В членския състав се включват представители на големи, малки и средни производствени предприятия и фирми, организации, работещи в подкрепа на бизнеса.

Като член на РТИК, Вие получавате: 

1. Глас в Общото Събрание на Камарата 

2. Активна роля и значение на фирмата като член на Русенската бизнес-общност, както и най-голямата бизнес-мрежа в България – Националната система на Търговско-идустриалните камари/палати. 

3. Право да внасяте предложения за промени в законодателството и за лобиране пред местните и държавните институции и власти за защита на интересите на бизнеса 

4. Участия в многобройни бизнес-прояви през цялата година 

5. Участие в бизнес-делегации в чужбина и срещи с гостуващи бизнес-делегации от чужбина 

6. Представяне на фирмите-членове пред търговски партньори в страната и чужбина, чуждестранни мисии и др. 

7. Пълен и безплатен достъп до целия информационен масив на сайта на Русенската Търговско-Индустриална Камара 

8. Отстъпки между 20 и 30% върху цените на всички бизнес услуги, предлагани от нас. 

9. Съдействие при осъществяване на бизнес в чужбина и защита на интересите на Вашия бизнес пред чуждестранни партньори 

10. Участие с предимство в бизнес-проекти на Камарата 

11. Получавате безплатно всички оферти, публикувани на сайта на РТИК в категория „Оферти” 

12. Безплатни консултации от всички експерти на РТИК (външнотърговски и митнически режими/законодателство, бизнес-контакти с чужбина, разработване на проекти, интернет-представяне на фирмата и др.); 

13. Ползване на напълно оборудвани семинарни и конферентни помещения и зали за бизнес-срещи с отстъпки до 40% 

14. Безплатен едногодишен абонамент за Икономически бюлетин на РТИК, съдържащ полезна бизнес-информация, оферти, новини и др. 

15. Безплатно представяне на фирмата в Икономически бюлетин на РТИК, както и публикуване на новини от фирмата – постижения и успехи, актуална информация и др. Отстъпка за публикуване на рекламни карета във всички информационни издания и сайта на РТИК в размер до 50% от стандартната цена. 

16. Безплатно включване на информация във бизнес-регистъра на Русенските фирми, с хипервръзки от сайта на Камарата към фирмен сайт и ел. поща. По този начин фирмите по света научават за Вашата фирма, за предмета Ви на дейност и как да се свържат с Вас. 

17. Издаване на референции и удостоверения, че фирмата е член на Камарата, както и право за ползване логото на Камарата с надпис “Член на РТИК”, при информационни и рекламни материали на фирмата. 

18. Безплатно използване на библиотеката и архива на РТИК, съдържащи бизнес литература, каталози, справочници и др.

Свържете се с нас