COL-Creation: Засилване сътрудничествата в креативната индустрия чрез методите на споделената икономика
Продължителност на проекта: 01 ноември 2018 г. – 01 ноември 2020 г.
Aa
Проектът планира да разработи обучителен портал, чрез който заетите в креативните индустрии да развият своя потенциал и да открият нови партньорства чрез принципите на споделената икономика.

Свържете се с нас