Signing Banks - Насърчаване финансовата грамотност на хора със слухова загуба/глухи лица
Продължителност на проекта: 01 декември 2020 г. – 31 януари 2023 г.
Aa
Oсновната цел на проекта е да насърчи пълното финансово приобщаване на хора със слухова загуба/глухи лица и тяхната финансова грамотност, включително на теми като традиционни и алтернативни банкови услуги за онлайн разплащания, финансови транзакции и мобилно банкиране.

Свържете се с нас