GEOLAND - Цифрови Образователни Геоинформатични Методологии за Мониторинг на Ландшафта
Продължителност на проекта: 01 юни 2021 г. – 31 май 2023 г.
Aa

Свържете се с нас