RESTART – Дигитални обучителни инструменти за насърчаване на Индустриална революция 4.0 в ЕС
Продължителност на проекта: 20 октомври 2017 г. – 20 октомври 2019 г.
Aa
Основната цел на проект RESTART е квалифициране на нови професионалисти, способни да подпомагат цифровата трансформация на европейските компании, използвайки предимствата, предлагани от технологията Индустрия 4.0. Тя работи за подобряване и разширяване на предлагането на висококачествени възможности за обучение, съобразени с потребностите на отделните малко опитни или ниско квалифицирани възрастни

Свържете се с нас