Aa

РТИК заверява подписа на представляващия фирмата по съдебна регистрация или на упълномощено лице върху:

  • експортни фактури
  • декларации
  • пълномощни
  • договори
  • коносаменти
  • ценови листи и други удостоверителни документи, свързани с външнотърговския стокообмен

 

Заверяват се само оригинали на документи (с подпис на лицето, което представлява фирмата, и печат).

Заверката може да се извърши:

с печат на РТИК - за фирми, които към датата на заверката на документа са редовни членове на РТИК
с печат на БТПП - за фирми, които към датата на заверката на документа са асоциирани членове на БТПП

Отговорник:

Албена Генова

Експерт БТПП в РТИК

Свържете се с отговорник
За консултации:

Т: +359 82 825878

Е: agenova@rcci.bg

Адрес:

бул. "Цар Фердинанд" 3A, Русе 7000

Свържете се с отговорник
Свържете се с нас