Aa

РТИК съдейства при внасянето на покани-декларации на фирми за заверка след представяне на необходимите за това документи. Покани-декларации за бизнес-пътуване на чужденци в Р България се издават от РЗ Миграция към МВР Русе.

Отговорник:

Албена Генова

Експерт БТПП в РТИК

Свържете се с отговорник
За консултации:

Т: +359 82 825878

Е: agenova@rcci.bg

Адрес:

бул. "Цар Фердинанд" 3A, Русе 7000

Свържете се с отговорник
Свържете се с нас