Aa

РТИК съдейства за издаването на АТА картнети на фирми, регистрирани в Единния Търговски регистър на БТПП. РТИК съдейства при попълването на унифицираните формуляри с всички необходими данни за стоките по предоставен от фирмата списък.
Подписва се договор за издаването и гарантирането на карнета от страна на фирмата
Внася се таксата за издаването на карнета и депозита в лева и евро по сметките на БТПП по банков път.
БТПП издава АТА карнета в рамките на един ден и го връща по куриер в РТИК. След тяхното използване същите трябва да се върнат в БТПП.
 
В РТИК се дават консултации, извършва се попълването на АТА карнетите, проверяват се подписа на управителя на фирмата върху договора за издаване на АТА карнета,платежните документи за плащане на таксата и депозита по сметката на БТПП в лева и евро.

РТИК съдейства при преводи и легализация на документи (фирмени и частни), заверка на документи в министерства, ведомства, Консулски отдел при МВнР и чуждестранни мисии в страната.

Отговорник:

Албена Генова

Експерт БТПП в РТИК

Свържете се с отговорник
За консултации:

Т: +359 82 825878

Е: agenova@rcci.bg

Адрес:

бул. "Цар Фердинанд" 3A, Русе 7000

Свържете се с отговорник
Свържете се с нас