Aa

Консултации при установяване на контакти с чуждестранни фирми, съдействие при изготвяне и провеждане на международна кореспонденция съобразно приетия бизнес стил и етикет.
Услугата включва: изготвяне на запитване във връзка с обява/оферта, изготвяне на собствена оферта, съдействие при изготвяне на международни договори и определяне на условията по тях, преводи и изпращане на кореспонденция на различни езици – английски, немски, руски, румънски и др.

Отговорник:

Милен Добрев

Изпълнителен директор

Свържете се с отговорник
За консултации:

Т: +359 82 825875

Е: mdobrev@rcci.bg

Адрес:

бул. "Цар Фердинанд" 3A, Русе 7000

Свържете се с отговорник
Свържете се с нас