Обучения

Aa
РТИК е водеща регионална бизнес организация с опит в изготвянето на обучения в следните сфрери:
-ключови компетенции за мениджърско ниво
-фирмени специалисти
-стартиращ бизнес (предприемачество)
-езикови обучения
-тематични семинарни обучения

Като водеща бизнес организация ние виждаме бъдещето на региона през призмата на иновациите и новите идеи, ефективния диалог между частния и публичния сектор, утвърждаването на модерна предприемаческа култура. С поглед към това бъдеще, ние инвестираме усилия в предаването на знания, изграждане на ефективни партньорства и трансфер на международен опит, допринасящи за просперитета на бизнеса и обществото.

С тази цел създадохме и тази учебна платформа: една библиотека от онлайн курсове на обучение създадени в рамките на различни видове проекти финансирани от програма Еразъм+ на ЕС. Тематиката на всеки един от тях е различна и ето защо Ви каним да разгледате наличните курсове на обучение и да изберете да започнете онзи който е от интерес за вас.

Отговорник:

Айри Мемишев

Експерт програми и проекти

Свържете се с отговорник
За консултации:

Т: +359 883588675

Е: amemishev@rcci.bg

Адрес:

бул. "Цар Фердинанд" 3A, Русе 7000

Свържете се с отговорник
Свържете се с нас