Aa
-обучения по ключови компетенции за мениджърско ниво
-обучения за фирмени специалисти
-обучения за стартиращ бизнес (предприемачество)
-езикови обучения
-тематични семинарни обучения
Отговорник:

Айри Мемишев

Експерт програми и проекти

Свържете се с отговорник
За консултации:

Т: +359 883588675

Е: amemishev@rcci.bg

Адрес:

бул. "Цар Фердинанд" 3A, Русе 7000

Свържете се с отговорник
Свържете се с нас