Aa
Отговорник:

Николай Цолев

Експерт програми и проекти

Свържете се с отговорник
За консултации:

Т: +359 82 825875

Е: ntsolev@rcci.bg

Адрес:

бул. "Цар Фердинанд" 3A, Русе 7000

Свържете се с отговорник
Свържете се с нас