Aa
Отговорник:

Стела Дионисиева

Експерт програми и проекти

Свържете се с отговорник
За консултации:

Т: +359 888 978 241

Е: stela@rcci.bg

Адрес:

бул. "Цар Фердинанд" 3A, Русе 7000

Свържете се с отговорник
Свържете се с нас