Aa

Голяма част от дейностите в подкрепа на бизнеса се реализират под формата на многобройни инициативи и събития в различен формат – B2B срещи, бизнес делегации, форуми, кооперационни борси и др. Ежегодно биват организирани срещи с представители на различни консулства и посолства в Република България. Посещенията на чуждестранните представители са обвързани с проучвателни мисии за региона на гр. Русе и икономическите възможности, които той предоставя. Камарата е разпозната като надежден партньор и е инициатор или участник във всички значими събития за региона. 

Фирмите-членове на РТИК се ползват с предимство при участие в чуждестранни мисии и делегации, както и при представяне пред търговски партньори в страната и чужбина.

Отговорник:

Виктория Цвяткова

Експерт Бизнес развитие

Свържете се с отговорник
За консултации:

Т: +359 82 825878

Е: vtsvyatkova@rcci.bg

Адрес:

бул. "Цар Фердинанд" 3A, Русе 7000

Свържете се с отговорник
Свържете се с нас