Консултации

Aa

Консултации във връзка с интелектуална собственост
Консултации и съдействие при осъществяване на международни контакти
Консултации и съвети по външнотърговския и митнически режим
Консултации и юридическа помощ в областта на търговското право

Отговорник:

Милен Добрев

Изпълнителен директор

Свържете се с отговорник
За консултации:

Т: +359 82 825875

Е: mdobrev@rcci.bg

Адрес:

бул. "Цар Фердинанд" 3A, Русе 7000

Свържете се с отговорник
Свържете се с нас