Aa

Референция (препоръка) се издава на фирми, които към датата на издаването й са редовни членове на РТИК. Референцията съдържа и данни, декларирани извън данните, които са вписани в Регистъра на РТИК. Референции се издават на български и на чужд език. Референция (препоръка) се издава въз основа на писмо-заявка на фирмата – член на Камарата. В писмото се декларират данните, които да бъдат включени в документа, както и предназначението му (пред кого да послужи и за какво).

Сертификати с данни от Единния Търговски регистър, на български и чужд език, се издават за да удостоверят статута на българските търговци. Документите служат за легитимиране пред чуждестранни партньори, посолства, митници, банки, при регистрация на дружества или търговски представителства в чужбина, за участие в международни търгове, конкурси, проекти и др. В него се включват данни за фирмата като: 
- наименование
- БУЛСТАТ
- данъчна регистрация
- предмет на дейност
- дейности за бизнес-контакти
- уставен капитал
- лица с представителни права;  
За да се издаде сертификат фирмата подава молба, подписана от представляващия, като към нея се прилага регистрацията в Единния Търговски регистър на БТПП и копие на съдебно удостоверение за актуално състояние.
 
 

Отговорник:

Албена Генова

Експерт БТПП в РТИК

Свържете се с отговорник
За консултации:

Т: +359 82 825878

Е: agenova@rcci.bg

Адрес:

бул. "Цар Фердинанд" 3A, Русе 7000

Свържете се с отговорник
Свържете се с нас