Aa

Удостоверение за членство се издава на фирми, които към датата на издаването му са редовни членове на РТИК/БТПП. В удостоверението се включват само данни, които са вписани в Регистъра на РТИК. Издават се удостоверения на български и на чужд език. От заявителя се изисква да посочи данни за предназначението на удостоверението (пред кого ще му послужи и за какво).

Отговорник:

Албена Генова

Експерт БТПП в РТИК

Свържете се с отговорник
За консултации:

Т: +359 82 825878

Е: agenova@rcci.bg

Адрес:

бул. "Цар Фердинанд" 3A, Русе 7000

Свържете се с отговорник
Свържете се с нас