Aa
РТИК може да съдейства за издаването на сертификати за форсмажор, посредством БТПП

В съответствие с международната практика и в качеството си на независима организация член на Международната верига на търговските палати, на МТК-Париж, Европалати-Брюксел и др. международни организации и институции, Българската търговско-промишлена палата издава сертификат за форсмажор. Сертификатът за форсмажор е документ за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на търговска сделка, причинено от "непреодолима сила". "Непреодолима сила" е непредвидимо и непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора и възпрепятсвало изпълнението му.

Отговорник:

Мари Попова

Експерт БТПП

Свържете се с отговорник
За консултации:

Т: +359 82 825878

Е: mari@rcci.bg

Адрес:

бул. "Цар Фердинанд" 3A, Русе 7000

Свържете се с отговорник
Свържете се с нас