Aa

Органите за управление на РТИК са:

  • Общо събрание, което определя политиката за развитие на организацията,
  • Управителен съвет, избран от Общото събрание 
  • Председател на Управителния Съвет на камарата, който представлява организацията, ръководи и контролира изпълнението на целите, задачите и решенията на УС; свиква и ръководи заседанията на УС.
  • Изпълнителeн директор, който осъществява оперативното управление на Камарата

 

Ръководство
Милен Добрев
Изпълнителен директор

Цялостно оперативно управление на РТИК, както и управление на национални и международни проекти в областта на регионално развитие и икономическо сътрудничество, предприемачество, професионално обучение за бизнеса, устойчиво развитие. 

Съдействие и активна роля при формиране на местната политика по икономическо развитие и насърчаване на инвестициите. Участие в съвети и комисии към местни и регионални институции.

Екип
Стела Дионисиева
Експерт програми и проекти

Работи в организацията от 2006 г, стартирайки на позиция "Технически астистент". Участва в проучвания, свързани с развитието на бизнеса в регион Русе. Придобива опит в управлението и изпълнението на проекти по различни програми, финансирание от Европейския съюз, доситгайки до ниво Експерт.  

Мари Попова
Експерт БТПП
Пламена Младенова
Счетоводител
Радимира Кирева
Експерт програми и проекти
Миглена Йорданова
Експерт връзки с бизнеса

Осъществява и поддържа бизнес кореспонденция с клиенти и партньори на организацията. Активно търси и развива нови бизнес възможности. Взема участие в организацията и провеждането на събития и конференции. Координира информационния поток и извършва оперативна и административна дейност. 

Завършва специалност "Финанси" в Университет за национално и световно стопанство - София.

Ирена Иванова
Експерт програми и проекти

Завършва специалност "Европеистика и глобалистика" в Русенски университет през 2017г.

След успешно завършен стаж в организацията продължава работата си като част от екипа. Има опит с изпълнението на европейски проекти по програма Еразъм+ в сферата на корпоративната социална отговорност, устойчивото развитие, споделената икономика и Индустрия 4.0.

Айри Мемишев
Експерт програми и проекти

Аз съм горд възпитаник на Русенски университет "Ангел Кънчев" и като такъв съм завършил "Европеистика и Глобалистика". Обичам да казвам, че това беше един от най-добрите избори, които някога съм правил. Преди това се наслаждавах на многобройни пътувания, които ме отведоха на различни континенти и ме срещнаха с различни хора, а междувременно разшириха и кръгозора ми. Основната дейност, която върша в Камарата е свързана с проекти по програма Еразъм+ на ЕС. Работата е изключително разнообразна и предизвикателна и затова се смятам за привилегирован, заради възможностите които са ми предоставяни. Любител фотограф съм и свободното си време обичам да прекарвам с любимите си хора. 

Николай Цолев
Експерт програми и проекти

Активно участва в разработката и реализацията на проекти по програмите Erasmus+ и Horizon 2020.

Дългогодишен опит като репортер, журналист и политически анализатор в Русе и региона, все още със силен интерес към медийната среда, социалните мрежи и политическия живот. Активно съдейства за медийната и обществена експозиция на РТИК.

Докторант по политически науки в Русенски университет. 

Мария-Деница Георгиева
Специалист обучения и развитие

Възпитаничка съм на Университет Овидиус в Констанца и Русенски университет "Ангел Кънчев", специалност Европеистика (и двата пъти). Интересувам се от опазването на природните ресурси и животинското царство, вярвам в екосъобразния начин на живот. Работя с различини представители на културните и креативните индустрии и приветствам всяка една възможност да науча нещо ново.
В свободното си време съм любител фотограф и от време на време блогър.

Десислава Димитрова
Организатор обучения
Светлана Кирова
Експерт програми и проекти

Светлана отговаря за няколко проекта в областта на предприемачеството, туризма и образованието за възрастни, финансирани по национални и европейски програми. Преди това тя е работила като културен мениджър и координатор на два международни фестивала. Г-жа Кирова има магистърска степен по Европейска международна политика от Университета Маастрихт. Тя владее свободно английски и немски език.

Лора Христова
Експерт програми и проекти