Aa

Органите за управление на РТИК са:

  • Общо събрание, което определя политиката за развитие на организацията,
  • Управителен съвет, избран от Общото събрание 
  • Председател на Управителния Съвет на камарата, който представлява организацията, ръководи и контролира изпълнението на целите, задачите и решенията на УС; свиква и ръководи заседанията на УС.
  • Изпълнителeн директор, който осъществява оперативното управление на Камарата

 

Ръководство
Милен Добрев
Изпълнителен директор

Цялостно оперативно управление на РТИК, както и управление на национални и международни проекти в областта на регионално развитие и икономическо сътрудничество, предприемачество, професионално обучение за бизнеса, устойчиво развитие. 

Съдействие и активна роля при формиране на местната политика по икономическо развитие и насърчаване на инвестициите. Участие в съвети и комисии към местни и регионални институции.

Екип
Албена Генова
Експерт връзки с бизнеса

Като "Eксперт връзки с бизнеса", изпълнява административни дейности, свързани с работата на РТИК, включващи кореспонденция с клиенти и партньори, организация на събития, техническо обезпечаване и подпомагане на различни оперативни дейности.

Завършила е специалност Приложна лингвистика (с английски и словашки език) и е специализирала туризъм.

Стела Дионисиева
Експерт програми и проекти

Работи в организацията от 2006 г. Участва в проучвания, свързани с развитието на бизнеса в регион Русе. Придобива опит в управлението и изпълнението на проекти по различни програми, финансирани от Европейския съюз.   

Пламена Младенова
Счетоводител

Работи в организацията от 2008 г. Занимава се с текуща счетоводна отчетност, личен състав и ТРЗ, касова отчетност, годишно счетоводно приключване, счетоводно отчитане на проекти финансирани от Европейския съюз и от български програми.  

Радимира Кирева
Експерт програми и проекти

Радимира Кирева работи в организация от 2005 година. Има опит в разработването и изпълнението на европейски проекти и проекти за трансгранично сътрудничество в сферата на креативните индустрии, трудоватa мобилност и предприемачеството. Занимава се и с организация и координация на различен тип събития - обучения, конференции, семинари.    

Миглена Йорданова
Експерт връзки с бизнеса

Осъществява и поддържа бизнес кореспонденция с клиенти и партньори на организацията. Активно търси и развива нови бизнес възможности. Взема участие в организацията и провеждането на събития и конференции. Координира информационния поток и извършва оперативна и административна дейност. 

Завършва специалност "Финанси" в Университет за национално и световно стопанство - София.

Ирена Иванова
Експерт програми и проекти

Завършва магистърската си степен по "Европеистика и публична администрация" в Русенски университет "Ангел Кънчев" през 2019г.

След успешно завършен стаж в РТИК през 2017г., продължава работата си в организацията като част от екипа. Има опит с изпълнението на европейски проекти по програма Еразъм+ в сферата на корпоративната социална отговорност, устойчивото развитие, предприемачеството, споделената икономика, Индустрия 4.0 и др.

Айри Мемишев
Експерт програми и проекти

Айри е възпитаник на Русенски университет "Ангел Кънчев" и като такъв е завършил "Европеистика и Глобалистика". Обича да казва, че това е бил един от най-добрите избори, които някога е правил. Преди назначаването му в РТИК, той е имал възможността да се наслади на многобройни пътувания, които по негови думи го отвеждат на различни континенти и го срещат с различни хора, като така той  успява да разшири кръгозора си. Основната дейност, която върши в Камарата е свързана с проекти по програма Еразъм+ на ЕС. За него работата е изключително разнообразна и предизвикателна и заради възможностите които са му предоставяни той смята, че това е голяма привилегия. Айри е любител фотограф и обича да прекарва свободното си време с любимите си хора. 

Николай Цолев
Експерт програми и проекти

Активно участва в разработката и реализацията на проекти по програмите Erasmus+ и Horizon 2020.

С дългогодишен опит като репортер, журналист и политически анализатор в Русе и региона, все още със силен интерес към медийната среда, социалните мрежи и политическия живот. Активно съдейства за медийната и обществена експозиция на РТИК.

Докторант по политически науки в Русенски университет. 

Мария-Деница Георгиева
Специалист обучения и развитие

Възпитаничка съм на Университет Овидиус в Констанца и Русенски университет "Ангел Кънчев", специалност Европеистика (и двата пъти). Интересувам се от опазването на природните ресурси и животинското царство, като се старая да водя екосъобразен начин на живот. Работя с различни представители на културните и креативните индустрии и приветствам всяка една възможност да науча нещо ново.
В свободното си време съм любител фотограф и от време на време блогър.

Десислава Димитрова
Организатор обучения

 Десислава Димитрова е част от екипа на РТИК от 2012 година и от тогава до момента е натрупла практически опит в провежденето на проучвания, оргазнизация на събития, промоционални дейности, изпълнение и администриране на проекти.  

Светлана Кирова
Експерт програми и проекти

Светлана отговаря за няколко проекта в областта на предприемачеството, туризма и образованието за възрастни, финансирани по национални и европейски програми. Преди това тя е работила като културен мениджър и координатор на два международни фестивала. Г-жа Кирова има магистърска степен по Европейска международна политика от Университета Маастрихт. Тя владее свободно английски и немски език.

Лора Христова
Експерт програми и проекти